svētdiena, 2011. gada 3. aprīlis

Fil.2:13

Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta.