pirmdiena, 2011. gada 4. aprīlis

Mt.5:9

Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.