svētdiena, 2019. gada 11. augusts

2.Tim.2:1

Tad nu, mans dēls, topi spēcīgs iekš tās žēlastības, kas ir iekš Kristus Jēzus.