svētdiena, 2019. gada 11. augusts

Jes.30:18

Tas Kungs gaidīs, pirms jums būs žēlīgs.