pirmdiena, 2019. gada 12. augusts

Ezr.3:11

Tie dziedāja viens par otru, To Kungu teikdami un slavēdami, ka tas ir labs, un viņa žēlastība paliek mūžīgi.