pirmdiena, 2019. gada 12. augusts

Lk.13:17

Visi ļaudis priecājās par visiem šiem brīnuma darbiem, kas caur Viņu notika.