ceturtdiena, 2019. gada 17. janvāris

Joz.5:14

Jozuūs metās zemē uz savu vaigu un to pielūdza un uz to sacīja: ko mans Kungs runā uz savu kalpu?