ceturtdiena, 2019. gada 17. janvāris

Mt.13:16

Svētīgas ir jūsu acis, jo tās redz, un jūsu ausis, jo tās dzird.