piektdiena, 2019. gada 18. janvāris

Ps.18:7

Savās bēdās es piesaucu To Kungu un kliedzu uz savu Dievu, tad viņš klausīja manu balsi.