pirmdiena, 2018. gada 19. novembris

Joz.1:5

Es tevi neatstāšu, nedz pametīšu.