pirmdiena, 2018. gada 19. novembris

Jņ.16:20

Jūsu noskumšana paliks par prieku.