svētdiena, 2018. gada 18. novembris

1.Tes.5:18

Pateicieties Dievam visās lietās: jo tas ir Dieva prāts iekš Kristus Jēzus pie jums.