pirmdiena, 2018. gada 4. jūnijs

Ps.91:14

Viņš tveras pie manis, un es viņu izglābšu.