svētdiena, 2018. gada 3. jūnijs

Kol.1:12

Pateikdami Tam Tēvam, kas mūs ir darījis derīgus, līdz ar tiem svētiem mantību dabūt iekš gaismas.