pirmdiena, 2018. gada 4. jūnijs

Jņ.15:9

Itin kā Tas Tēvs Mani mīlējis, tā Es arīdzan jūs esmu mīlējis; paliekat iekš Manas mīlestības.