otrdiena, 2018. gada 5. jūnijs

4.Moz.21:7

Tie ļaudis nāca pie Mozus un sacīja: mēs esam grēkojuši, runādami pret To Kungu un pret tevi; lūdz To Kungu, lai viņš atņem tās čūskas no mums. Tad Mozus lūdza par tiem ļaudīm.