otrdiena, 2018. gada 5. jūnijs

Jņ.8:36

Ja nu Tas Dēls jūs atsvabinās, tad jūs tiešām būsiet svabadi.