trešdiena, 2018. gada 6. jūnijs

Hab.3:19

Tas Kungs ir mans stiprums.