pirmdiena, 2018. gada 12. februāris

Ps.104:4

Tu dari vējus par saviem eņģeļiem un uguns liesmas par saviem sulaiņiem.