svētdiena, 2018. gada 11. februāris

Jņ.18:37

Ikviens, kas ir no patiesības, dzird Manu balsi.