pirmdiena, 2018. gada 12. februāris

Ap.d.2:2-4

Piepeši no debess rūkšana notika, it kā no varena vēja pūšanas, un piepildīja visu to namu, kur tie sēdēja. Un dalītas mēles tiem parādījās it kā uguns un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visi tapa piepildīti ar Svētu Garu.