svētdiena, 2017. gada 23. aprīlis

Rom.13:8

Nepalieciet nevienam neko parādā kā vienīgi, ka jūs cits citu mīlat. Jo, kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību.