pirmdiena, 2017. gada 24. aprīlis

Ps.40:17

Tie, kas ilgojas pēc Tavas pestīšanas, lai vienmēr saka: "Liels ir Tas Kungs."