svētdiena, 2017. gada 23. aprīlis

5.Moz.8:6

Turi Tā Kunga, sava Dieva, baušļus, ka tu staigā Viņa ceļos un Viņu bīsties.