piektdiena, 2015. gada 11. septembris

Cah.2:15

Daudzas tautas piegriezīsies Tam Kungam un kļūs par Manu tautu.