piektdiena, 2015. gada 11. septembris

Rom.10:12

Pār visiem ir tas pats Kungs, kas parāda Savu bagātību visiem, kas Viņu piesauc.