ceturtdiena, 2015. gada 10. septembris

Atkl.1:8

"Es esmu Alfa un Omega!" saka Kungs Dievs, kas ir, kas bija, kas nāk, Visuvaldītājs!