svētdiena, 2014. gada 7. septembris

Jņ.14:1

Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man!