svētdiena, 2014. gada 7. septembris

Ps.27:1

Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties?