pirmdiena, 2014. gada 8. septembris

Ps.84:13

Kungs Cebaot, svētīgs ir tas cilvēks, kas uz Tevi paļaujas!