pirmdiena, 2014. gada 26. maijs

Ps.73:26

Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču Tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi!