svētdiena, 2014. gada 25. maijs

1.Tim.2:5-6

Kristus Jēzus, kas Sevi pašu ir nodevis par atpirkuma maksu par visiem.