svētdiena, 2014. gada 25. maijs

Jes.52:9

Tas Kungs ir apžēlojies par Savu tautu un to iepriecinājis, Viņš ir atsvabinājis Jeruzālemi!u