pirmdiena, 2014. gada 26. maijs

Ebr,6:19

Tā mums ir par drošu un stipru dvēseles enkuru.