piektdiena, 2013. gada 21. jūnijs

Ps.94:14

Tas Kungs neatstums Savu tautu un neatstās Savu mantojumu.