piektdiena, 2013. gada 21. jūnijs

Rom.11:2

Dievs nav atstūmis Savu tautu, ko Viņš jau iepriekš bija izredzējis.