ceturtdiena, 2013. gada 20. jūnijs

Mt.25:40

Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.