svētdiena, 2023. gada 11. jūnijs

Jes.31:6

Atgriežaties pie Tā Kunga, no kā tik tālu esat atkāpušies.