svētdiena, 2023. gada 11. jūnijs

1.Tim.1:15

Tas ir; patiesīgs un augsti pieņemams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē grēciniekus izglābt.