pirmdiena, 2023. gada 29. maijs

Hag.2:8

Man pieder sudrabs un Man pieder zelts, saka Tas Kungs Cebaot.