pirmdiena, 2023. gada 29. maijs

Ap.d.4:32

Draudze, kas ticēja, bija viena sirds un viena dvēsele, un neviens neko no savas mantas nesauca par savu, bet tās mantas bija visiem kopā.