ceturtdiena, 2023. gada 23. marts

Lk.1:73-75

To stipro solīšanu, ko Viņš mūsu tēvam Abraāmam ir zvērējis, mums dot, ka mēs, no savu ienaidnieku rokām pestīti, Viņam bez bailības kalpojam iekš svētības un taisnības Viņa priekšā visu savu mūžu.