piektdiena, 2023. gada 24. marts

Jer.35:14

Es uz jums esmu runājis vienmēr vienā runāšanā, un jūs man neesat klausījuši.