piektdiena, 2023. gada 31. marts

Lk.1:68

Slavēts ir Tas Kungs, Izraēla Dievs, jo tas savus ļaudis piemeklējis un pestījis.