trešdiena, 2023. gada 25. janvāris

Sal.pam.11:19

Kā taisnība ir uz dzīvību, tā ļaunam pakaļ dzīties ir uz nāvi.