trešdiena, 2023. gada 25. janvāris

Mt.5:6

Svētīgi tie, kas izsalkuši un kam slāpst pēc taisnības, jo tie taps piepildīti.