pirmdiena, 2023. gada 30. janvāris

Mt.28:20

Redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.