pirmdiena, 2023. gada 30. janvāris

Joz.24:17

Tas Kungs mūs pasargājis uz visiem ceļiem, kur esam gājuši.