svētdiena, 2022. gada 4. decembris

Jņ.10:11

Es esmu tas labais gans: labais gans dod savu dvēseli par tām avīm