svētdiena, 2022. gada 4. decembris

Ec.34:12

Kā gans meklē savu ganāmo pulku tai dienā, kad viņš ir savu izklīdušo avju vidū, tā es meklēšu savas avis.